12/6/08

NO TÉ SUFICIENT AB 300

Ha sigut tindre l'ocasió d'obrir la boca i mostrar-se tal qual és. No és que no s'intuïra ja durant la campanya el seu estrany viratge des del socialisme al nacionalisme espanyol, no; però en quant ha pogut, ha deixat ben clar quina és la seua orde de prioritats.

Es va despatxar ben a gust Rosa Díez des de la seua tribuna del Congrés acusant els valencians de discriminar a l'idioma castellà, i al fer-ho va demostrar dos coses...


Art. publicat en la web d'Opció http://www.opcio-nv.org/noticies/NO%20TE%20SUFICIENT%20AB%20300.htm

Cap comentari: