26/9/19

NO LI VEIG EL PROFIT


Diré de bestreta, que no tinc cap objecció a l'acord de coalició aconseguit per Compromís. En realitat no em pareix ni bé ni mal, entre altres coses perquè no em jugue res en eixa partida i pense que ells, millor que ningú, coneixen les seues circumstàncies i les seues necessitats. Però perqué tinc molts i bons amics que militen en la formació als qui desitge que els vaja bé i d'altra banda per la meua naturalesa de furoner de la política valenciana m'impulsa a analitzar tot lo que passa en esta pàtria nostra, em vaig posar ahir a reflexionar sobre els possibles beneficis del pacte i el resultat no se m'antoixa massa profitós.


Voreu. En l'anterior ocasió en què Compromís es va presentar en coalició a les generals, el primer efecte que es va aconseguir sigué la reducció dels competidors per l'espai de l'esquerra i l'efecte multiplicador que açò comporta. Pel contrari, esta volta no es reduïxen els competidors perquè Más Madrid no té la seua equivalència en el nostre territori i de no haver-se produït la confluència, simplement no estarien presents en les urnes valencianes i per tant, l'efecte multiplicador es convertix en sumatori a l'aspirar únicament a que als vots de Compromís, es sumen els hipotètics simpatitzants que Errejón poguera tindre ací.

Estaríem realment davant d'una coalició a l'estil de les què es fan per a les eleccions europees en què en definitiva cada un es queda amb lo que té. En esta ocasió l'objectiu seria evitar el anomenat vot dual. Eixe votant que considera útil votar a Compromís per a la Generalitat però que no veu tan clara eixa utilitat quan es tracta dénviar a algú a la Villa y Corte. Ací tampoc veig molt clar que es complisca l'objectiu. Baldoví ha fet grans esforços per a fer-se visible i ser percebut com un diputat disposat a col·laborar a l'hora de donar estabilitat al govern sempre que s'atenguen les reivindicacions valencianes, però ara el relat canvia i es diluïx. El candidat ja no és Baldo, és Errejón.

L'escenari més probable després de les eleccions és que Compromís revalide el seu escó. En eixe cas haurà de decidir que fa, si quedar-se en el grup parlamentari de Más País o anar-se’n al grup mixt. Si fa lo primer, el protagonisme que tan coratjosament ha aconseguit Baldoví es perdrà com a llàgrimes en la pluja. Si fa lo segon, tindrà exactament lo mateix que ha aconseguit ara en solitari. Profit zero.

No és per amargar-li la festa a ningú, però entre tant de fan aplaudint amb ganes desmesurades cada paraula que ix de la boca del líder de Más Madrid, pense que feia falta una anàlisi desapassionada i jo almenys no li veig més profit que l'efecte placebo de perdre la por d'empitjorar els últims resultats.

Aixina i tot preferiria equivocar-me. Més que res perquè, com ja he dit, tinc molts i bons amics en Compromís i els desitge èxit.

Cap comentari: