6/3/13

NI U, NI MIG, NI CAPParla el president de l’Associació Valenciana d’Empresaris i les fletxes ixen disparades cap al Govern de la Generalitat. És precisa l’anàlisi,  "no podem permetre’ns ni un cas de corrupció més" encara que es queda curta. No podem permetre’ns ni u, ni mig, ni cap, ja siga nou o vell, i és bo que els empresaris comencen a dir-ho ben fort.


Boluda va entonar la vella màxima de la dona del Cessar, ser honrats i paréixer-ho, qualitat i aparença exigibles als governants i cada volta ho fa amb major freqüència i amb major energia. Hem de recuperar el prestigi de ser i sentir-nos valencians, una tasca titànica si a cada poc ix una nova taca en l’historial col·lectiu. Hem de recuperar el nostre bon nom, perquè sense ell, no som res ni davant dels mercats, ni davant del govern d’Espanya i això influïx directament en les nostres possibilitats de desenrotllament econòmic.