26/9/19

NO LI VEIG EL PROFIT


Diré de bestreta, que no tinc cap objecció a l'acord de coalició aconseguit per Compromís. En realitat no em pareix ni bé ni mal, entre altres coses perquè no em jugue res en eixa partida i pense que ells, millor que ningú, coneixen les seues circumstàncies i les seues necessitats. Però perqué tinc molts i bons amics que militen en la formació als qui desitge que els vaja bé i d'altra banda per la meua naturalesa de furoner de la política valenciana m'impulsa a analitzar tot lo que passa en esta pàtria nostra, em vaig posar ahir a reflexionar sobre els possibles beneficis del pacte i el resultat no se m'antoixa massa profitós.