3/12/21

ANTIGA

Antiga era un país molt xicotet. Tan xicotet, tan xicotet, que possiblement era el país més xicotet del món.

I no ho era perquè no tinguera extensió, que de fanecades no li’n faltaven, ni perquè entre les seues fronteres visquera poca gent. De fet els seus habitants es comptaven per milions amuntegats en grans ciutats.

No, Antiga era un país molt xicotet perquè en ell només havien dos maneres de pensar i una de no fer-ho.